Σώμα Αξιολογητών για τις εξετάσεις Ελληνομάθειας για πολίτες χωρών εκτός Ε.Ε., προκειμένου να υπαχθούν στο καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος

Ανακοινώσεις

Για τεχνική υποστήριξη μπορείτε να στέλνετε email στο lifelonglearning@minedu.gov.gr

Για άλλα θέματα σχετικά με την πρόσκληση μπορείτε να στέλνετε email στο hr-sde@minedu.gov.gr ή να καλέσετε στα τηλέφωνα: 2103442411, 2103442015, 2103442035, 2103442092