Σώμα Αξιολογητών για τις εξετάσεις Ελληνομάθειας

ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΝΑΙ ΚΛΕΙΣΤΟ

Η επεξεργασία/υποβολή αιτήσεων έχει διακοπεί μέχρι την επόμενη εξεταστική περίοδο. Για περισσότερες λεπτομέρειες απευθυνθείτε στη Διεύθυνση Δία Βίου Μάθησης (τα τηλέφωνα βρίσκονται στη διπλανή στήλη)

Για τεχνική υποστήριξη μπορείτε να στέλνετε email στο lifelonglearning@minedu.gov.gr

Για άλλα θέματα σχετικά με την πρόσκληση μπορείτε να στέλνετε email στο hr-sde@minedu.gov.gr ή να καλέσετε στα τηλέφωνα: 2103442411, 2103442015, 2103442035, 2103442092