Σώμα Αξιολογητών για τις εξετάσεις Ελληνομάθειας για πολίτες χωρών εκτός Ε.Ε., προκειμένου να υπαχθούν στο καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος

Είσοδος για εκτύπωση αίτησης

Ανακοινώσεις

30-04-2024

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων έληξε! Τις επόμενες ημέρες θα βγει νεότερη ανακοίνωση για τον προσωρινό πίνακα μοριοδότησης και θα σταλεί σχετική ειδοποίηση μέσω email στους εγγεγραμμένους αξιολογητές.

Για τεχνική υποστήριξη μπορείτε να στέλνετε email στο lifelonglearning@minedu.gov.gr

Για άλλα θέματα σχετικά με την πρόσκληση μπορείτε να στέλνετε email στο hr-sde@minedu.gov.gr ή να καλείτε στα τηλέφωνα: 2103442512, 2103442015, 2103442092